מספריים לשימוש/לדקורציה

מספריים לשימוש/לדקורציה

39.00 ₪

מספרים ממתכת

צבע שחור פחם

חדות לשימוש

או לדקורציה