צלחת הגשה לבנה

צלחת הגשה לבנה

69.00 ₪ 69.00 ₪

צלחת הגשה לבנה

נכנסת לתנור

קוטר 31