קערות אירוח
קערות אירוח
קערות אירוח

קערות אירוח

49.00 ₪ 49.00 ₪

מגיעה בשני גדלים

קוטר 16

קוטר 17

נכנס לתנור